Weetjes

Griepvaccin 2022:

We raden aan om het vaccin alvast te reserveren bij uw apotheek en pas af te halen vlak voor u naar het consult komt.
De toediening van het vaccin wordt aanbevolen tussen 15 oktober en 15 december. Het is aangeraden om het vaccin in deze periode te plaatsen zodat u optimaal beschermd bent tegen de griep.
U kan een afspraak maken via de online-agenda www.huisartsenpraktijk-geraardsbergen.be in de voorziene vakjes “Griepvaccinatie” of via de secretaresse op het telefoonnummer 054/41 81 29.
Dit consult is enkel voor de griepvaccinatie en niet voor voorschriften of andere adviezen.
Na de vaccinatie dient u 15 minuten te wachten vooraleer u de praktijk verlaat.

Belangrijk:
U kan best een consult annuleren als u één of meerdere van de volgende symptomen heeft:  

  • Koorts
  • Hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
  • Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn 
  • Vermoeidheid 
  • Geur- en smaakverlies 
  • Verkoudheid
  • Diarree

Om de vaccinaties in de huisartsenpraktijken goed georganiseerd te laten verlopen in deze COVID-tijden, kan de arts griep- en COVID vaccinatie afrekenen via de derde betaler systeem, ongeacht om welke patiënt het gaat (chronisch zieke of niet, verhoogde tegemoetkoming of niet, behorend tot de doelgroep van het vaccin of niet, …).

 

Vanaf 2022 zal een consultatie 27,50 euro zijn.
Patiënten met verhoogde tegemoetkoming , chronisch zieken, patiënten met zorgtraject  blijven dezelfde voordelen genieten.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). ‘General Data Protection Regulation’
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op alle verwerkers van persoonsgegevens. Onder meer artsen en ziekenhuizen behoren tot deze groep.
Bijgevolg dienen ook artsen en ziekenhuizen tegen de voormelde datum de nodige inspanningen te leveren om de gegevensverwerking conform de bepalingen van de GDPR te laten verlopen.

 

Vanaf 15/09/2021 zal de optie bestaan om als patiënt zelf te beslissen om zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift, het kabinet van de voorschrijver te verlaten. Dat is de keuze van de patiënt zelf en hij/zij zal dat telkens aangeven aan de voorschrijver. Het is de taak van de voorschrijver om de patiënt goed en volledig te informeren over zijn rechten evenals mogelijkheden. De apotheker moet via zijn software in staat zijn om het voorschrift af te leveren, ook als er geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift wordt getoond.

De patiënt zal met zijn of haar eID-kaart naar de apotheker gaan (als identificatiemiddel; dus zonder voorschrift). U kan bij om het even welke apotheker gaan.

Zorg steeds dat je op voorhand goed weet welke voorschriften je nodig hebt zodat alles tegelijk kan voorgeschreven worden.
Op huisbezoeken wordt er uiteraard nog met het papieren voorschrift gewerkt alhoewel wij dit indien er internet verbinding is ook elektronisch kunnen doen.