Weetjes

Vanaf 2017 is het elektronisch voorschrift in voege. Het is een overgangsjaar waarbij er nog steeds een kopij van het voorschrift met de patiënt wordt meegegeven.
Zorg steeds dat je op voorhand goed weet welke voorschriften je nodig hebt zodat alles tegelijk kan voorgeschreven worden. Er mogen geen medicaties met de hand geschreven op de kopij van het elektronisch voorschrift  meer  worden toegevoegd.
Op huisbezoeken wordt er uiteraard nog met het papieren voorschrift gewerkt.

Vanaf 2020 zal een consultatie 27 euro zijn.
Patiënten met verhoogde tegemoetkoming , chronisch zieken, patiënten met zorgtraject  blijven dezelfde voordelen genieten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). ‘General Data Protection Regulation’
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op alle verwerkers van persoonsgegevens. Onder meer artsen en ziekenhuizen behoren tot deze groep.
Bijgevolg dienen ook artsen en ziekenhuizen tegen de voormelde datum de nodige inspanningen te leveren om de gegevensverwerking conform de bepalingen van de GDPR te laten verlopen.