Weetjes

Griepvaccin 2019

Het griepseizoen nadert opnieuw.

De praktijk zal op woensdag 23 oktober (16.00 u-19.00 u) en woensdag 6 november (8.30 u-11.00 u) een speciale vrije consultatie voorzien enkel voor het toedienen van het griepvaccin.

Vraag nu vooraf reeds uw voorschrift.

 

 

 

 

Vanaf 2017 is het elektronisch voorschrift in voege. Het is een overgansjaar waarbij er nog steeds een copij van het voorschrift met de patiënt wordt meegegeven.
Zorg steeds dat je op voorhand goed weet welke voorschriften je nodig hebt zodat alles tegelijk kan voorgschreven worden. Er mogen geen medicaties met de hand geschreven op de copij van het elektronisch voorschrift  meer  worden toegevoegd.
Op huisbezoeken wordt er uiteraard nog met het papieren voorschrift gewerkt.

Vanaf 2018 zal een consultatie 25,50 euro zijn.
Patiënten met verhoogde tegemoetkoming , chronisch zieken, patiënten met zorgtrajcet  blijven dezelfde voordelen genieten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). ‘General Data Protection Regulation’
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op alle verwerkers van persoonsgegevens. Onder meer artsen en ziekenhuizen behoren tot deze groep.
Bijgevolg dienen ook artsen en ziekenhuizen tegen de voormelde datum de nodige inspanningen te leveren om de gegevensverwerking conform de bepalingen van de GDPR te laten verlopen.