Onderzoeken en Behandelingen

Klinisch
onderzoek
hartbeluisterenVóór een klinisch onderzoek gebeurt een goede anamnese van de patiënt.
Afhankelijk van de bevraging zullen er accenten gelegd worden bij het uitvoeren van het klinisch onderzoek.

 • luisteren naar hart en longen
 • meten van bloeddruk
 • controle gewicht, lengte, middelomtrek
 • controle zuurstofsaturatie
 • neus- en oornazicht
 • mond- en keelinspectie
 • buikpalpatie, auscultatie en percussie
 • neurologisch en vestibulair nazicht
Bloedonderzoek
bloedafname

 • bloedafname: via vacuümsysteem bloed uit ader laten vloeien.
 • als routine opvolging.
 • bij bepaalde ziekten.
 • best nuchter, dit wil zeggen acht uren voorafgaandelijk noch eten, noch drinken.
Urine- en stoelgangonderzoek

Urine:

 • als routineopvolging.
 • bij bepaalde ziekten.
 • urinestaal best ochtendurine en daarvan middenstraal.

Stoelgang:

 • bij darmziektes en – infecties.
 • verteringsstoornissen.
 • screening op darmkanker.
Electro-
cardiogram
ECG2

 • uitgebreid hartonderzoek.
 • als routine in algemene opvolging van patiënt.
 • bij bepaalde ziekten.
 • voor een heelkundige ingreep.
 • weergave hartritme, hartspierontwikkeling, elektrische geleiding, ontwikkeling hartkamer en zuurstoftekort in de hartspier.

 

Spirometrie spirofotoGeautomatiseerd gesloten ademcircuit ter bepaling van de longfunctie.
Op de verkregen curve kan het volgende worden afgelezen:

 • vitale capaciteit
 • reservelucht
 • ademvolume
 • complementaire lucht
 • ademfrequentie en minuutvolume
 • bepaalt het verschil in diagnose tussen asthma en COPD

Opvolging van luchtwegproblematiek.

Ambulante
bloeddrukmeting
 • 24-uurs bloeddrukmeting.
 • patiënten krijgen een geautomatiseerd toestel mee gefixeerd rond de arm, gedurende 24 uren ingesteld; meet op bepaalde intervallen de bloeddruk.
 • nadien wordt het apparaat aangesloten op de pc en uitgelezen.
 • interpretatie wordt in de volgende raadpleging besproken.
 • bij afwijkende bloeddruk.
Gynaecologisch onderzoek dopplerOpvolging van specifiek vrouwelijke problemen, voornamelijk:

 • borsten
 • baarmoeder
 • eierstokken
 • genitaliën

Routine

 • contraceptie
 • menopauze: al dan niet hormonaal behandeld

Specifieke pathologie
Zwangerschapsopvolging
Algemeen onderzoek

 • borstonderzoek
 • bloedafname
 • echo onderbuik
 • uitstrijkje
Vaccinaties vaccinatie

 • Door middel van vaccinaties wordt immuniteit opgebouwd tegen bepaalde ziekteverwekkers.
 • Het lichaam maakt antistoffen op om zo een barrière te vormen tegen microben. Dit kan 100% doeltreffend zijn of slechts partieel. Indien maar gedeeltelijk is er reeds een eerste verdediging.
 • Routinevaccinaties bij volwassenen en kinderen.
 • Professionele activiteiten, reisbestemmingen, leefgewoonten vragen gepaste vaccinaties.
 Kleine heelkunde KleineHeelkundeMeestal onder lokale verdoving:

 • wegsnijden van kleine oppervlakkige letsels of gezwelletjes
 • oppervlakkige snijwonden
 • incisie van abcessen
 Cryotherapie cryotherapie

 • bevriezingstechniek.
 • oppervlakkige huidletsels, meest voorkomend zijn wratten.
 • huidflapjes, vooral in de hals
Voetongemakken  Nagelproblemen:

 • schimmels
 • nagelingroei

Kleine oppervlakkige huidletsels:

 • likdoorns
 • wratten