Psychologe

Mijn naam is Lieve Schoon. Ik studeerde in 2008 af als klinisch psychologe aan de universiteit Gent en werk sindsdien als psychologe bij een Centrum voor Leerlingbegeleiding. Daarbij combineerde ik een job als zelfstandig psychologe bij OLV Aalst. In tussentijd werd ik mama van drie kinderen. Vanaf 2 maart 2020 ben ik ook verbonden aan huisartsenpraktijk De Winter.

Binnen de huisartsenpraktijk zijn we ons van bewust dat het verre van evident is om de stap naar een psycholoog te zetten. Daarom willen we dan ook, hetzij in overleg met Dokter De Winter, Dokter De Paepe, hetzij rechtstreeks, een deur openen naar hulpverlening. We zijn er dan ook van overtuigd dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn, en dat het ene invloed heeft op het andere.

Vanuit een vernieuwde conventie wordt het aanbod van psychologische zorg geleidelijk versterkt voor het hele land. Zo werd de zorg financieel toegankelijker en de drempel naar de zorg lager. Binnen deze praktijk bied ik dan ook eerstelijns psychologische zorg aan: dit is kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.

Een eerste oriënterend kennismakingsgesprek is steeds gratis, vervolg individuele gesprekken kosten 11 euro (max 8 sessies). Via deze link vindt u meer informatie:
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/Paginas/eerstelijns-gespecialiseerde-psychologische-zorg-netwerk-geestelijke-gezondheidszorg.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20220107

Wil je graag een gesprek plannen?
Bespreek dit met je huisarts of contacteer me via mail (Lieve.Schoon@outlook.com) of via telefoonnummer 0470/50.58.46.
De consultatie gaat door in de praktijk van Dr. De Winter.