Spreekuren

Welke dokter werkt er op dit ogenblik?

Dr. De Winter Heidi:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

09u00 – 11u30
na afspraak
08u30 – 11u30
na afspraak
08u30 – 12u30                 Chronische huisbezoeken 08u30 – 11u30
na afspraak
 08u30-12u30
na afspraak
Deur open om 16u Deur open om 16u Deur open om 16u Deur open om 16u
16u10 – 18u30
na afspraak
16u00 – 19.00
na afspraak
16u-17u40
na afspraak
16u10 – 17u50
na afspraak

Door te klikken op de volgende link kan U ook hier een afspraak maken voor:
Dr. De Winter Heidi:   online agenda

Dr. Van den Bergh Wouter:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08u30 – 12u10
na afspraak

08u30 – 12u10
na afspraak
08u30 – 12u10
na afspraak
Chronische huisbezoeken
Deur open om 16u Deur open om 16u Deur open om 15u30 Deur open om 16u
16u00 – 18u30
na afspraak
16u00 – 19u00
na afspraak
15u30 – 18u20
na afspraak
16u00 – 18u
na afspraak

Door te klikken op de volgende link kan U ook hier een afspraak maken voor:
Dr. Van den Bergh Wouter:    online agenda

INDIEN U ONLINE NIET MEER KAN BOEKEN GELIEVE TE TELEFONEREN ZODAT WIJ U TOCH NOG VERDER KUNNEN HELPEN VOOR EEN DRINGEND MEDISCH PROBLEEM.

Kom, als het enigszins kan, naar onze  raadplegingen op afspraak. Huisbezoeken zijn voorbehouden aan minder mobiele of zwaar zieke patiënten.

Een raadpleging in de prakijk biedt voor u en uw huisarts het meeste voordeel: uw dossier is er bij de hand, er is meer materiaal beschikbaar en het onderzoek gebeurt er in de beste omstandigheden.

De vrije raadpleging is vooral bedoeld voor hen die dringend medische zorgen nodig hebben.
Dit kan gaan van een acute ziekte ( infectie , trauma… ) tot het hernieuwen van een voorschrift. Bij een acute infectie van om het even welke aard wordt u geholpen en de nodige attesten voor uw werk worden opgemaakt.

U kan tijdens de uren van de vrije raadplegingen, zonder vooraf te telefoneren, binnen lopen. Gewoonlijk zal u een beetje moeten wachten, maar een gezellige babbel in de wachtzaal is soms ook prettig.

U maakt liefst geen gebruik van de vrije raadpleging om uw chronische medicatie te verlengen.
Hierbij wordt meestal uw bloeddruk gecontroleerd, worden de waarden van uw bloed overlopen en komen meestal verdere planningen aan bod.

Op de dagen waar er enkel afspraken zijn, zullen uiteraard dringende gevallen ook behandeld worden.

Zolang de Covid -periode duurt zijn er geen vrije raadplegingen.

In de volgende situaties maakt u best een afspraak:

 • preoperatief onderzoek: eerst brief van ziekenhuis bekijken, u indelen in de ASA –classificatie, effectieve onderzoeken doen en uiteindelijk het afhalen van uw brief die u de dag zelf meeneemt of indien gewenst 1 week ervoor afgeeft op het secretariaat;
 • gynaecologisch preventief consult: borstonderzoek en aanvraag mammografie, uitstrijkje nemen, andere problemen;
 • bevriezen van wratjes of andere kleine tumoren, fibromen;
  Voorzie hierbij dat soms verschilende behandelingen achter elkaar dienen gepland te worden;
 • 24-uurs bloeddrukmeting;
 • elektrocardiogram;
 • spirometrie (blaastest) ter opvolging van uw bestaande ziekte of ter diagnose van astma en chronische bronchitis;
 • kleine chirurgie : wegnemen van vetknobbeltjes, ander tumoraal kleine letsels;
 • verzorging van een chronische wonde;
 • planning opmaken in kader van een GMD + ( Globaal Medisch Dossier met preventieplan voor mensen tussen 45 en 75 jaar)
 • opstarten van een nieuw dossier;
 • invullen van formulieren bv. Formulier 3 en 4 i.v.m. verhoogde tegemoetkoming;
 • psychologische probleem van de patiënt zelf;
 • een familielid die over hun ziek familielid (vader, moeder, kind) willen spreken.

Opvolging

Bij de volgende ziektebeelden maakt u best om de 3 maanden een afspraak:

 • bij diabetes
 • bij nierinsufficiëntie
 • bij hypertensie
 • bij chronische bronchitis en astma

Bij diabetes en nierinsufficiëntie kunnen immers zorgtrajecten worden afgesloten met de specialist.

Bij longpatiënten dient jaarlijks een spirometrie te gebeuren in kader van de terugbetaling van uw medicatie

Indien u op controle moet bij een specialist bv. een cardioloog, longarts, nierspecialist, endocrinoloog (schildklier) verwittigt u ons best hiervan vooraf. Wij doen dan de nodige bloedanalyses en geven u dan graag de resultaten mee.
Een goede verstandhouding met de specialist is in uw voordeel.

Bij chronische opvolging van diabetes, nierpatiënten en hartpatiënt of simpelweg bij hoge bloeddruk is een regelmatige controle om de 3 maanden wenselijk.

Eens boven de 75 jaar is een maandelijkse controle meestal wenselijk.

Onze secretaresse kan voor u na de consultatie onmiddellijk een volgende afspraak boeken.