Tarieven

Uw huisarts is geconventioneerd wat betekent dat er gewerkt wordt aan RIZIV-tarief.
Hieronder vindt u een aantal van de meest gebruikte prestaties en tarieven (van toepassing vanaf 1/2/2020):

  • raadpleging (101076): € 32 ,00
  • avondraadpleging (101076 +101113): € 36,00
   Het supplement (€ 4) wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds indien u een GMD hebt in de praktijk.
   De avondraadplegingen zijn er speciaal voor mensen die overdag uit werken zijn.
  • huisbezoek (103132): € 46,00
  • weekendraadpleging (101076+102410): € 45
  • Mogelijkheid betalen met: Bancontact     https://www.bancontact.com/nl
  • Mogelijkheid betalen met:  Payconiq        https://www.payconiq.be/nl/  
  • Gelieve bij cash betaling gepast geld mee te brengen.

Afwijking op de tarieven

Wanneer u bijzondere eisen heeft, voorzien we wel in een afwijking op dit conventietarief.
Hieronder verstaan we:

 • niet dringende bezoeken uitgevoerd op vraag van de patiënt buiten de uren of het programma van de normale bezoekronde;
 • oproepen van zieken waarvoor artsen zich buiten de gangbare normen moeten verplaatsen;
 • oproepen ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag, als de arts niet van wacht is en als het vaststaat dat de plaatselijk georganiseerde wachtdienst voldoet;
 • raadplegingen op afspraak buiten de geplande afspraken of die het normaal verloop ervan verstoren.

Systeem van derde betaler

 • Technische prestaties (ECG, longfunctiemeting, bevriezen van wratten, verwijderen van oppervlakkige tumoren, hechting, ….) kunnen rechtstreeks met uw ziekenfonds afgerekend worden via het systeem van derde betaler. U betaalt dan enkel het remgeld.
 • Indien u in regel bent met uw ziekenfonds kan, indien u genieter bent van verhoogde tegemoetkoming (voorkeursregeling), Omnio-statuut, eveneens deze derdebetalersregeling toegepast worden. U betaalt dan enkel het remgeld.
 • Ook het honorarium voor uw globaal medisch dossier (GMD en GMD+) en de diabetespas kan via de derdebetalersregeling rechtstreeks met uw ziekenfonds afgerekend worden.