Over

Kenmerken van onze praktijk

De huisartsenpraktijk is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en daarenboven ook als opleidingspraktijk aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO).

Een huisarts in opleiding (haio) is een gediplomeerde arts (master in de geneeskunde) die zich twee jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde onder toezicht van een erkend arts.

Een haio is betrokken bij alle activiteiten van de praktijk en overlegt dagelijks met zijn praktijkopleider.
Op deze manier blijft uw huisarts, als praktijkopleider, ook permanent op de hoogte van uw gezondheidssituatie. Een haio werkt aan dezelfde tarieven als uw huisarts.

Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in opleidingstechnieken mee op te volgen.

De aanwezigheid van een haio betekent dus een garantie voor een nog betere en meer professionele dienstverlening aan alle patiënten van de huisartspraktijk.

In onze huisartsenpraktijk werken we met twee artsen.

  • We gebruiken hierbij een geschrankt uurrooster waardoor we consultaties en huisbezoeken optimaliseren in het voordeel van de patiënt.
  • In onze huisartsenpraktijk doen we, zoals in een groepspraktijk, aan gezamenlijk overleg.
  • Uw vrije artsenkeuze blijft ten allen tijde gegarandeerd.
  • We raden u wel aan beide artsen eens te consulteren zodat u hen kent en zij u.
  • Chronische huisbezoeken worden afwisselend door beide artsen afgelegd.

dr. Heidi De Winter werkt reeds 22 jaar actief als huisarts.

  • Zij is erkend en tevens geaccrediteerd. Dit wil zeggen dat zij regelmatig deelneemt aan de wachtdienst, hoofdzakelijk huisartsgeneeskunde beoefent en tevens zich regelmatig bijschoolt.
  • Zij verzorgt ook maandelijks consultaties bij K&G.
  • Daarenboven is ze actief als voorzitster  van de overkoepelende huisartsenkring Ninove-Geraardsbergen, dr.Hemerijckx-kring.

 

praktijk_dewinter_06                  praktijk_dewinter_12               praktijk_dewinter_02               praktijk_dewinter_13