Doktersbriefjes

Geneesmiddelenvoorschriften en attesten

  • Noch geneesmiddelenvoorschriften, noch attesten worden afgeleverd op telefonisch verzoek of naar aanleiding van een e-mail. Deze worden enkel afgeleverd tijdens de raadpleging of een huisbezoek.
    Vraag daarom bij de raadpleging of het huisbezoek de gepaste en gewettigde documenten aan de arts.
  • Het is nutteloos aan de arts een attest te vragen dat niet met de waarheid strookt. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de aanvrager als de verstrekker van een vals attest kunnen gerechtelijk vervolgd worden op basis van de artikels 193, 196, 197, 213en 214 van het Strafwetboek.

Telefonisch advies

  • Telefonisch advies kan niet. Als arts moeten we ons steeds persoonlijk vergewissen van uw gezondheidstoestand;
  • Artsen worden in toenemende mate telefonisch gecontacteerd voor advies. Dit kan zeer storend zijn tijdens een consultatie.
    Bovendien zijn telefonische adviezen en het telefonisch stellen van een diagnose – zeker tijdens de wachtdienst – niet verantwoord. Het is wenselijk dergelijke telefonische contacten te beperken.
Indien u kopies uit uw dossier wenst, worden hiervoor administratieve kosten aangerekend volgens de richtlijnen van de Orde der Geneesheren.